Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych
WADECO Sp. z o.o.

ul. Madalińskiego 20
02 -513 Warszawa

tel: 22 856 50 34
fax: 22 856 50 43

e-mail: wadeco@wadeco.pl

 

 

arch. Stanisław Chrzanowski – projektowanie
tel: 22 856 50 34, 22 856 75 82, kom. 602 223 878
e-mail: wadeco@wadeco.pl

mgr inż. Andrzej Kozyra – projektowanie
tel: 22 856 50 34, 22 856 52 44, kom. 602 322 381
e-mail: wadeco@wadeco.pl, akozyra@wadeco.pl

mgr Stanisław Guła – nadzory i inwestorstwo zastępcze
tel: 22 856 50 34, 22 856 75 83, kom. 602 239 546
e-mail: wadeco@wadeco.pl, bri@wadeco.pl, sgula@wadeco.pl