Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami przy ul. Witebskiej w Warszawie

Ilość mieszkań
156
Powierzchnia użytkowa mieszkań
7127,45 m2
Powierzchnia usług
585 m2
Kubatura
44 005 m3
Powierzchnia całkowita
15524,65 m2
Powierzchnia mieszkań i usług razem
7712,85 m2
Ilość miejsc parkingowych
186
Powierzchnia działki inwestycyjnej
6247 m2
Zespół projektowy
arch. Stanisław Chrzanowski
arch. Hanna Lipko
arch. Grzegorz Głębowski
arch. Piotr Klepacki

faza projektu: Projekt budowlany

Zespół budynków mieszkalnych położonych wśród zabudowy mieszkaniowej Targówka tworzy enklawę atrakcyjnych mieszkań.

  • witebska